Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai

171 straipsnis. Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai